آهنگ چالش تیک تاک I really like Your Body

آهنگ جدید تیک تاک I really like to party I really like your body Sad Girlz Luv Money

آهنگ با صدای دختر I really wanna get naughty I think you such a hardy

آهنگ چالش تیک تاک I really like Your Body

آهنگ تیک تاک Why was he holding her hand When He’s supposed to be mine

it’s my party and i cry if i want to

آهنگ تیک تاک Why was he holding her hand When He's supposed to be mine

آهنگ میدونم تنها میمونم تا آخرش یکی قلبش از آینه بود تو کشتی باورشو

آهنگ جدید مهیار > بین من و تو یه جنگ ناعادلانس که بستن انگار چشای داورشو

آهنگ میدونم تنها میمونم تا آخرش یکی قلبش از آینه بود تو کشتی باورشو

آهنگ دوباره با تو غم رو کاناپس پکرم و دمغ نمیدونم روزه اصن یا توی شبم

آهنگ جدید مهیار > دوباره فراریه یه خنده از رو لبم اسیره انگار جای خون تو رگم

آهنگ دوباره با تو غم رو کاناپس پکرم و دمغ نمیدونم روزه اصن یا توی شبم

آهنگ تو کشتی همه چیو تو من دیگه نمیفهمم کیا بد و کیا خوبن

آهنگ جدید مهیار > میسوزونم خشک و ترو فرق نداره واسم کلا از ادما دورم

آهنگ تو کشتی همه چیو تو من دیگه نمیفهمم کیا بد و کیا خوبن

آهنگ مثل من ماهم شده مجنون تو لیلی طرح خندت دلبرایی میکند خیلی

آهنگ فرزاد فرخ دلبر خوش مهارت > معماری چشمانت ظریف و قاجاریست در سرای قلبم شاهانه جا داری

آهنگ مثل من ماهم شده مجنون تو لیلی طرح خندت دلبرایی میکند خیلی

آهنگ دلبر خوش مهارت دلم را به غارت بردی ای عشق شدی چلچراغ این عمارت

آهنگ فرزاد فرخ دلبر خوش مهارت > دلم مبتلایت شد و با نیم نگاهت قلب ما را چه شیرین کشیدی به اسارت

آهنگ دلبر خوش مهارت دلم را به غارت بردی ای عشق شدی چلچراغ این عمارت

آهنگ قلب ما را چه شیرین کشیدی به اسارت با نقاشی چشمان تو رنگی شده جهانم

آهنگ فرزاد فرخ دلبر خوش مهارت > شاعر شدم دیدم تو را ای بهترین ترانم

خانه ات آباد که روشن کردی ملک ما را نظر بکن بر حال ما با عشق کن مدارا

آهنگ قلب ما را چه شیرین کشیدی به اسارت با نقاشی چشمان تو رنگی شده جهانم

آهنگ چشات آرامشم بود و همون چشما به بادم داد

آهنگ سامی شریف به ظاهر > کجاست اونی که یه روزی منو از من نجاتم داد

تو اینجایی کنار من ولی عین خیالت نیست همه چی خوبه به ظاهر همه چی که به ظاهر نیست

آهنگ چشات آرامشم بود و همون چشما به بادم داد

آهنگ نمیفهمیدی حرفامو همیشه تو همین بودی

آهنگ سامی شریف به ظاهر > مث موجای دریایی از اول رفتنی بودی

آهنگ نمیفهمیدی حرفامو همیشه تو همین بودی